בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?

לפי קביעת רשות הרישוי.

practiceimage