מאגר שאלות תאוריה

"שטח הפרדה" הוא:

  • שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית.
  • שטח שאסור לחנות בו, אלא אם כן הותרה החנייה בתמרור.
  • שטח המיועד לחניית כלי רכב דו-גלגליים בדרך עירונית, ללא צורך בתמרור מיוחד.
  • שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך בתמרור מיוחד המיועד לכך.

הסבר: שטח הפרדה מפריד בין נתיבים ואסורה חנייה בו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה