בחירת רישיון
התחברות

"שטח הפרדה" הוא:

שטח הפרדה מפריד בין נתיבים ואסורה חנייה בו