מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • דרך לרכב משא בלבד.
  • דרך לרכב לא מנועי בלבד.
  • דרך לרכב מנועי בלבד.
  • דרך לרכב ציבורי בלבד.

הסבר: בדרך בו מוצב התמרור יכוללהיכנס רכב מנועי בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה