בחירת רישיון
התחברות

האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

על נהג המשאית לנסוע בימין הדרך קאוב לקו הצהוב.

practiceimage