בחירת רישיון
התחברות

האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

ודאי. שימוש בסמים ובאלכוהול גורמים לשיבוש החלטות הנהג.