בחירת רישיון
התחברות

מה הן הפעולות שעל הנהג לעשות לפני עלייתו לאוטובוס, לפי החוק?

בדיקת האוטובוס וסביבתו.