בחירת רישיון
התחברות

כאשר יורד גשם חזק:

פנסי ערפל מאירים חזק והם מיעדים רק כאשר יש ערפל או גשם חזק.