מאגר שאלות תאוריה

כאשר יורד גשם חזק:

  • מותר להדליק אורות ערפל.
  • מותר להדליק אורות גבוהים.
  • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
  • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.

הסבר: פנסי ערפל מאירים חזק והם מיעדים רק כאשר יש ערפל או גשם חזק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה