בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי נהג מונית לעשות נסיעת סיור?

נסיעת סיור מותרת בתנאי שיש בידי נהג המונית אישור ממשרד התיירות.