מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג מונית לעשות נסיעת סיור?

  • כן, כל נהג מונית רשאי.
  • כן. כל נהג מונית הרשום בתחנת מוניות מוכרת רשאי לעשות זאת.
  • כן, בתנאי שבידו אישור ממשרד התיירות.
  • כן, בתנאי שיהיה רשום במשרד נסיעות.

הסבר: נסיעת סיור מותרת בתנאי שיש בידי נהג המונית אישור ממשרד התיירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה