בחירת רישיון
התחברות

מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

גזי הפליטה רעילים ובמקום ללא איוורור הם עשוים לפגוע בבריאות.