בחירת רישיון
התחברות

מתי חובה להצטייד באישור של קצין משטרה לצורך הובלת מטען ארוך?

לפי החלטת רשות הרישוי.