בחירת רישיון
התחברות

כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה בחושך?

יש להרכיב קסדה רק כשהמשקף תקין ונקי.