בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

אסור לעקוף כאשר הראות לקויה.