מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

  • כשנוסעים בעלייה.
  • כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל.
  • במרחק של 300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל.
  • בשעות הלילה.

הסבר: אסור לעקוף כאשר הראות לקויה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה