בחירת רישיון
התחברות

היכן יוצג השלט "נהג חדש" ברכב?

שלט נהג חדש צריל להראות, לכן קבעה רשות הרישוי את מיקומו.