בחירת רישיון
התחברות

מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

לטפל בסילוק המטען על מנת שלא יפריעה למשתמשים בדרך.