מאגר שאלות תאוריה

מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

  • להודיע לחברת הביטוח.
  • להודיע על כך למשטרה. חובת הסילוק חלה על העירייה או על מע"צ.
  • להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין לבואם.
  • לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל.

הסבר: לטפל בסילוק המטען על מנת שלא יפריעה למשתמשים בדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה