בחירת רישיון
התחברות

הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

כמוגדר בחוק.