מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

  • לנסוע מצדו הימני של קו הפרדה רצוף כפול ולא לחצות אותו.
  • אסור לעצור בקטע הזה, למעט בשולי הדרך.
  • מותר לעקוף משמאל לקו הפרדה רצוף כפול, בזהירות רבה.
  • אסור לפנות ימינה בכביש.

הסבר: אין לחצות קו הפרדה רציף ויש לנסוע מימינו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה