בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

אין לחצות קו הפרדה רציף ויש לנסוע מימינו.

practiceimage