בחירת רישיון
התחברות

נהג אוטובוס שעצר לפני מפגש מסילת ברזל על פי הוראת תמרור "עצור" חייב גם:

לפתוח את הדלת על מנת לשמוע רכבת מתקרבת.