בחירת רישיון
התחברות

מה המשפט הנכון?

התנהגות נהג הרכב חייבתלכבד כל אדם אחר שמשתמש בדרך.