בחירת רישיון
התחברות

מהי ״מכולה״?

מכולה היא ארגז להעמסת סחורות. גודלו קבוע לפי החוק הבינלאומי.