מאגר שאלות תאוריה

מהי ״מכולה״?

  • מכל או ארגז משלוח, המשמש להובלת טובין והמותקן באופן המאפשר את ריתוקו בהתקן סובב- נועל ורוחבו אינו עולה על 250 ס"מ.
  • מכל מתכת בעל דופן כפולה, המשמש להובלת נוזלים ומצויד בהתקן סגר סובב להצמדתו לרכב.
  • כל מתקן שרוחבו אינו יותר מ-300 ס"מ, הנפרד מן הרכב והמשמש להובלת טובין ומאפשר את השארתו של המתקן להטענה בכל מקום.
  • ארגז מתכת סגור מרובע, המשמש להובלת טובין ומצויד בהתקן סובב להצמדתו לרכב.

הסבר: מכולה היא ארגז להעמסת סחורות. גודלו קבוע לפי החוק הבינלאומי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה