בחירת רישיון
התחברות

מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

הנוהג ברכב אחראי לכל ליקוי או הפרעה שהרכב יכול לגרום.