מאגר שאלות תאוריה

איך חייב הנהג לנהוג על פי החוק בקשר למכשיר רדיו הפועל באוטובוס?

  • על הנהג לפעול על פי בקשת רוב הנוסעים.
  • הנהג חייב להפסיק את פעולת רמקולי הנוסעים ולהנמיך את עצמת הרדיו על פי דרישת אחד הנוסעים.
  • על הנהג לכוון את הרדיו לתחנה הרצויה לרוב הנוסעים.
  • הנהג חייב לכבות את הרמקולים רק בדרך עירונית, על פי בקשת אחד הנוסעים.

הסבר: אם אחד הנוסעים מבקש זאת , על הנהג להנמיך את הרדיו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה