בחירת רישיון
התחברות

איך חייב הנהג לנהוג על פי החוק בקשר למכשיר רדיו הפועל באוטובוס?

אם אחד הנוסעים מבקש זאת , על הנהג להנמיך את הרדיו.