מאגר שאלות תאוריה

כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

  • יש להמעיט בשימוש בבלמים ולהישאר בהילוך גבוה.
  • לא להחליף הילוכים לאורך הדרך ההררית.
  • רצוי להשתמש בבלמים ללא ניצול כוח בלימת מנוע הרכב.
  • יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך) ולהמעיט בשימוש בבלמים.

הסבר: הילוך נמוך גורם לרכב לנסוע לאט יותר וכך נצמצם עד למינימום את השימוש בבלמים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה