בחירת רישיון
התחברות

כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

הילוך נמוך גורם לרכב לנסוע לאט יותר וכך נצמצם עד למינימום את השימוש בבלמים.