בחירת רישיון
התחברות

האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו הכולל 3,300 ק"ג ?

לא, לאוטובוס ציבורי זעיר אסור לחנות על המדרכה גם אם התמרור מורא זאת.

practiceimage