מאגר שאלות תאוריה

מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

  • לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או אינה תקינה.
  • מתח המצבר נמוך.
  • התופעה נובעת מתקלה בלוח המחוונים (שעונים).
  • מתג האיתות במחוונים אינו במקומו.

הסבר: כאשר מנורת האיתות לקויה , המנורה המקבילה מאותת במהירות רבה יותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה