בחירת רישיון
התחברות

מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

כאשר מנורת האיתות לקויה , המנורה המקבילה מאותת במהירות רבה יותר.