מאגר שאלות תאוריה

מי אחראי להצגת הוראות הנסיעה ותעריף הנסיעה במונית?

  • על הנהג להציג הוראות לוח, תדריך והשכר שהורתה עליו רשות הרישוי.
  • הבעלים והנהג אחראים להציג הוראות לוח, תדריך והשכר שהורה עליו המפקח על התעבורה.
  • על הבעלים להציג הוראות לוח, תדריך והשכר שהורתה עליו רשות הרישוי.
  • הסדרן והנהג.

הסבר: הבעלים והנהג חייבים ליידע את הנוסעים במונית בתעריפים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה