מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

  • העקיפה אסורה לחלוטין, גם אם לא יורדים או עולים ילדים.
  • לא. עקיפת אוטובוס שעצר להעלאת ילדים אסורה.
  • כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
  • כן, בתנאי שהעקיפה תהיה מלווה בצפירות אזהרה לפני המעבר על פני האוטובוס ובזמן המעבר.

הסבר: רכב המסיע ילדים, מותר לעקוף אותו אך בנקיטת כל אמצעי הזהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה