בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

רכב המסיע ילדים, מותר לעקוף אותו אך בנקיטת כל אמצעי הזהירות.

practiceimage