מאגר שאלות תאוריה

תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

  • תמרור מודיעין.
  • תמרור הכוונה.
  • תמרור הוריה או איסור.
  • תמרור אזהרה.

הסבר: תמרורי הוראיה או איסור כלשהוא צורתם עגולה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה