בחירת רישיון
התחברות

תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

תמרורי הוראיה או איסור כלשהוא צורתם עגולה.