בחירת רישיון
התחברות

ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:

אסור להיכנס לצומת אם הוא לא פנוי ואסור לחסום צומת.