מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
  • כאשר רואים את אורות הרכבת, יש לעצור שישה מטרים לפני המסילה.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-170 מטרים לפני המפגש.

הסבר: הינך מתקרב למסילת ברזל, 100 מטר לפני המסילה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה