בחירת רישיון
התחברות

מהו מספר הנוסעים שרשאי להסיע נהג באוטובוס?

מספר הנוסעים שרשאי אוטובוס להסיע צריך להיות רשום ברשיון האוטובוס.