בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

תחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 505

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.

כוחו יפה לפי סימון 511, 512 או 513.

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: