בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

תחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 501

כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים,לרבות הנהג,הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.

כוחו יפה עד לתמרור 502 או עד לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה או עד . לקצה סימון 503

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: