בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

סמלים

סמלים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור ס-86

מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.