בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 105

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.

כוחו יפה בדרך שלפניך