בחירת רישיון
התחברות

מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

על הנהג שמעורב בתאונה למסור מקסימום פרטים על מנת אפשרות לאתרו