מאגר שאלות תאוריה

מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

  • שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו.
  • מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב בלבד.
  • אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב שלמות וקריאות.
  • שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.

הסבר: על הנהג שמעורב בתאונה למסור מקסימום פרטים על מנת אפשרות לאתרו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה