בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

על נהג הרכב לפני נסיעה לוודא שכל מערכות הרכב פועלות כתיקנן