בחירת רישיון
התחברות

חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

חגורת הבטיחות אמורה לרתק את הנוסע לכיסא ולמנוע ממנו להיזרק מהרכב בזמן תאונה.