מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
  • עקיפת רכב פרטי אסורה.
  • העקיפה אסורה לאוטובוסים.
  • העקיפה אסורה לרכב מסחרי.

הסבר: מבטל את התמרור האוסר עקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה