בחירת רישיון
התחברות

כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

על ידי איתות, הסתכלות והשתלבות רק כאשר מתאפשר.