בחירת רישיון
התחברות

מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

בעל הרכב הוא האחראי למה שקורה ברכב גם אם הוא לא נוכח ברכב.