מאגר שאלות תאוריה

מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

  • גם אם נגנב הרכב, בעל הרכב אחראי עליו.
  • אין לו כל אחריות, אם אין הוא נוהג ברכבו.
  • אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
  • האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב בשעה שאדם אחר נוהג בו.

הסבר: בעל הרכב הוא האחראי למה שקורה ברכב גם אם הוא לא נוכח ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה