בחירת רישיון
התחברות

נהיגה בחשכה באור גבוה:

אין לנסוע באור גבוה אלה אם אין רכבים מלפנים או ממול.