מאגר שאלות תאוריה

נהיגה בחשכה באור גבוה:

  • עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר לפנסי החזית.
  • עלולה לגרום לסינוור נהגים אחרים.
  • מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל.
  • לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים.

הסבר: אין לנסוע באור גבוה אלה אם אין רכבים מלפנים או ממול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה