בחירת רישיון
התחברות

באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

במקום נח לתיפעול.