מאגר שאלות תאוריה

באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

  • במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
  • ליד מכל הדלק, במקום סגור ונעול.
  • ליד המצבר, במקום סגור ונעול.
  • על גג הרכב, באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.

הסבר: במקום נח לתיפעול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה