בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

רק רשות הרישוי רשאית לשנות במסמכי הרכב או הנהג.