מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

  • מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים בסניף הדואר המרכזי.
  • מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר המרכזי.
  • מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך הזמן.
  • אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.

הסבר: רק רשות הרישוי רשאית לשנות במסמכי הרכב או הנהג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה