מאגר שאלות תאוריה

מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

  • אין חשיבות לאופן בדיקת שמן המנוע ולזמן הבדיקה.
  • אין כל צורך לבדוק את מפלס השמן במנוע.
  • כשהמנוע קר, דומם ועל משטח אופקי.
  • כשהמנוע פועל, חם ועל משטח ישר.

הסבר: כשהמנוע קר כל השמן נמצא באגן השמן וכך נוכל לדעת בדיוק לפי המדיד את כמות השמן המדוייקת במנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה