בחירת רישיון
התחברות

מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

כשהמנוע קר כל השמן נמצא באגן השמן וכך נוכל לדעת בדיוק לפי המדיד את כמות השמן המדוייקת במנוע.