מאגר שאלות תאוריה

האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

  • השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל העניין.
  • השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו חוקי.
  • המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית בלבד.
  • התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.

הסבר: תמרור מודיעין חוקי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה