מאגר שאלות תאוריה

איזו תוספת תיתוסף בעבור נסיעת שירות במונית בין השעות 23:31–04:59?

  • 50 אחוזים.
  • 25 אחוזים.
  • 12.5 אחוזים.
  • 18 אחוזים.

הסבר: לפי קביעת משרד התחבורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה