בחירת רישיון
התחברות

איזו תוספת תיתוסף בעבור נסיעת שירות במונית בין השעות 23:31–04:59?

לפי קביעת משרד התחבורה.