בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?

רוכב אופנים רשאי לנסוע בנתיב לתחבורה ציבורי ליד המדרכה.