מאגר שאלות תאוריה

האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת למונית ללא נוסעים?

  • כן, מפני שהתמרור מתיר כניסה של כל רכב.
  • לא, מאחר שמונית ללא נוסעים אינה משמשת כמונית.
  • כן.
  • לא, מאחר שאין בה מספר הנוסעים המתחייב בתמרור.

הסבר: ודאי,המונית היא רכב ציבורי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה