בחירת רישיון
התחברות

האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת למונית ללא נוסעים?

ודאי,המונית היא רכב ציבורי.

practiceimage