בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?

הגו אמור להיות בתוך המרכב ולא מחוץ לו.