מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?

  • מותר, לנוסעים בוגרים בלבד.
  • מותר, בנסיעה בדרכי עפר.
  • מותר, ברכב אספנות בלבד.
  • אסור, למעט באופנוע.

הסבר: הגו אמור להיות בתוך המרכב ולא מחוץ לו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה