בחירת רישיון
התחברות

מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

הסתכלות קדימה וישר והתמקדות בנקודה רחוקה מאפשרים לנהג לנסוע בקו ישר.